De informatie die wij op volgende pagina’s aanbieden, zijn ter informatie aangeboden aan onze patiënten of hun zorgverstrekkers.

Het zijn als het ware voorbeelden van hoe een orthopedisch of traumatologisch probleem in onze dienst kan aangepakt worden. Wij beweren dus zeker niet dat dit de enige mogelijke behandeling of oplossing is voor een bepaalde aandoening of probleem. We doen zeker geen uitspraak over andere ingrepen of behandelingsmethoden die er bestaan en die misschien ( nog ) niet op onze dienst worden toegepast.Wij hebben tot doel gesteld om deze brochures zo eenvoudig mogelijk op te stellen zodat ze begrijpbaar zijn voor een niet-medisch geschoold publiek. De informatie kan zeker niet als volledig worden beschouwd.