De informatie die wij op volgende pagina’s aanbieden, zijn ter informatie aangeboden aan onze patiënten of hun zorgverstrekkers.

Het zijn als het ware voorbeelden van hoe een orthopedisch of traumatologisch probleem in onze dienst kan aangepakt worden. Wij beweren dus zeker niet dat dit de enige mogelijke behandeling of oplossing is voor een bepaalde aandoening of probleem. We doen zeker geen uitspraak over andere ingrepen of behandelingsmethoden die er bestaan en die misschien ( nog ) niet op onze dienst worden toegepast.Wij hebben tot doel gesteld om deze brochures zo eenvoudig mogelijk op te stellen zodat ze begrijpbaar zijn voor een niet-medisch geschoold publiek. De informatie kan zeker niet als volledig worden beschouwd.

De gegeven informatie kan door u gezien worden als een leiddraad tijdens de gesprekken die u met uw orthopedisch chirurg zult hebben over een eventueel uit te voeren operatie. De postoperatieve revalidatie brochures moeten u als patiënt, of uw behandelende huisarts of kinesist toelaten wat algemene informatie te vergaren over een te volgen oefentherapie. Deze brochures zullen immers vaak aan uw individuele noden aangepast moeten worden.

De dienst Orthopedie Hasselt is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatieteksten, beschrijvingen van de behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig op eigen risico van de gebruiker.

Informatie