Er werd besloten een arthroscopie van de knie bij u uit te voeren.

We geven u hier graag meer informatie en een aantal praktische raadgevingen over:

Overzicht

Operatie

Revalidatieschema

Een arthroscopie of kijkoperatie is een operatie waarbij er met een soort “naaldlens” in de knie wordt gekeken en waarbij de letsels in het gewricht worden behandeld met micro-instrumenten langs kleine puntvormige gaatjes.
Doordat het gewricht van de knie niet wordt opengesneden gaat het herstel na de operatie veel vlugger. Bovendien kan men arthroscopisch veel preciezer de letsels bepalen en behandelen.

Het type verdoving wordt met de anesthesist besproken. Indien u geen volledige verdoving (narcose) maar een epidurale anesthesie krijgt (d.i. wanneer u niet volledig in slaap wordt gedaan), kan u de ingreep mee volgen op een TV-monitor.

U moet zich nuchter naar het ziekenhuis begeven, m.a.w. u mag na middernacht niets meer eten en na 3 uur ’s nachts niets meer drinken.

De normale voeding mag hernomen worden de dag na de ingreep. Bij een epidurale anesthesie mag u dezelfde avond reeds een lichte maaltijd nemen.

Indien niet uitdrukkelijk anders uitgelegd door de verpleegkundige of door uw arts, gelden volgende raadgevingen: Vanaf de 1ste dag mag u het volle gewicht op uw knie zetten. D.w.z. dat u binnenshuis zonder krukken mag rondlopen, maar dat u buitenshuis eventueel 2 krukken dient te gebruiken om de knie niet te overbelasten. Elleboogkrukken zijn te verkrijgen bij het Wit-Gele kruis of bij het Rode kruis.

Na een knie-arthroscopie mag u reeds de dag na de operatie starten met de oefeningen die verder beschreven worden. De eerste week zal u best zelf oefenen en nog geen kinesitherapie starten om het gewricht niet teveel te belasten. Driemaal daags 10 minuten oefenen moet de eerste week volstaan. Extreme bewegingen zoals hurken, lopen en springen dienen vermeden te worden. Uitzonderingen op bovenvermelde regels en oefeningen voor mobilisatie en belasting zijn o.a.: als er een meniscus werd gehecht (zelden) als een kruisband of andere gewrichtsband werd hersteld als er zeer ernstige kraakbeen letsels zijn gevonden In deze gevallen zal u uitvoerig ingelicht worden over een speciaal oefenschema.

Meestal is er een lichte zwelling van het gewricht na de ingreep. Dit is volkomen normaal. Deze zwelling zal na enkele dagen stilaan verminderen. Indien er na enkele dagen opnieuw toename van de zwelling optreedt, moet dit voor u het signaal zijn om uw activiteiten en oefeningen wat te verminderen. Fietsen en autorijden dienen te worden uitgesteld tot na de controleraadpleging. Wanneer alles vlot verloopt zal dit opnieuw toegelaten worden. Sporthervatting is pas mogelijk als er terug een sterke dijspierfunctie is.

Pijn is meestal een teken van overactiviteit. Wanneer u pijn hebt, moet u gaan zitten of liggen en het been in hoogstand op een steun leggen. Om de pijn te verzachten en de zwelling te doen verminderen, kan u ijs op de knie leggen: u pakt ijsblokjes in een plastieken zak of u gebruikt een “cold-hot-pack”. Hier vouwt u een handdoek rond om de huid te beschermen. Deze koudetherapie mag maximaal 15-20 minuten duren elke 2 uur. De eerste week kunt u ijs appliceren op een regelmatige basis. Later kunt u dit doen na elke oefening of wandeling. Indien de pijn blijft, ondanks rust en ijsapplicaties, neem dan terug contact op met onze raadpleging.

Een kussen onder de licht geplooide knie kan de pijn wel verzachten maar wordt afgeraden!

Het gevoel van vocht in het gewricht en het soms horen van geluiden mag u niet verontrusten. Het gaat hier om vocht en lucht welke na de ingreep in het gewricht zijn achtergebleven. Dit wordt vanzelf opgeslorpt na enkele dagen.

Na de operatie krijgt u een groot compressief verband (drukverband) dat wordt verkleind bij het verlaten van het ziekenhuis. U mag dit laatste verband ter plaatse laten tot de controleraadpleging. Eventueel kan uw huisarts, wanneer het verband na een 4-tal dagen is losgekomen door het ontzwellen van het gewricht, de wondjes verzorgen en steriele pleisters aanbrengen.

Postoperatief

Revalidatieschema

Baden dient u te vermijden tot 2 dagen na het verwijderen van de hechtingen. Douchen is vanaf de derde dag na de operatie toegestaan als u achteraf de wondjes goed droogt en ze dan bedekt met een steriele pleister.

U dient contact op te nemen met onze raadpleging of uw huisarts indien u koorts ontwikkelt (meer dan 38°C) of zo
pijn ontstaat in uw kuitspieren, gecombineerd met zwelling en roodheid

U zal tussen 2 en 4 kleine wondjes hebben langswaar we onze instrumenten hebben ingebracht. De wondjes werden gesloten met een hechtingsdraadje of met speciale kleefstrips. In het tweede geval kunt u de strips zelf verwijderen na 10 à 14 dagen door ze eerst te weken met water.

Soms blijven de littekens een tijdje pijnlijk of ontwikkelt zich een blauwe plek of een littekenverharding. Dit verdwijnt vanzelf. Indien u ongerust bent over de wondjes mag u ons of uw huisarts contacteren.

Bij de meeste ingrepen zal u tijdens de eerste 8 à 10 dagen na de ingreep een medicament dienen te gebruiken. Dit is bedoeld om de pijn en de zwelling te verminderen. U moet van dit medicament 2 à 3 tabletten per dag nemen bij of juist na de maaltijd. Indien u maagklachten heeft of indien u allergisch bent aan een bepaalde medicatie, gelieve ons hiervan te verwittigen.

Voorgestelde oefeningen voor de eerste twee weken:

  • met gestrekt been in bed de dijspieren ritmisch ontspannen (= Isometrische Quadriceps contracties)
  • met gestrekt been in bed de bovenbeen-buigspieren ritmisch ontspannen door a.h.w. de knie in het bed te duwen (= Isometrische Hamstring contracties)
  • zittend of half liggend in bed, het gestrekte been opheffen en 7 sec. houden op 10 tot 20 cm boven het bed (= Actieve “Straight leg raise”)
  • zowel zittend als liggend de voeten (ter hoogte van de enkels) op en neer te bewegen ter stimulatie van de bloedsomloop (= voetpomp )
  • aan de rand van het bed met de knie geplooid tot een rechte hoek, het been laten pendelen
Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.