De site zal u begeleiden vanaf het moment dat u beslist de ingreep te laten gebeuren tot en met de nabehandeling en de revalidatie thuis.

In een 1ste deel vindt u informatie over uw aandoening, over wat een totale knieprothese is en wat u ervan kan verwachten. Ook vindt u nuttige informatie over uw opname en verblijf in het ziekenhuis en over de revalidatie en nazorg.

Het 2de deel is een “Doe-deel” en bevat vragenlijsten en opdrachten, die u samen met uw huisarts, dient in orde te brengen voor uw opname in het ziekenhuis.

Het 3de deel bevat formulieren die gebruikt zullen worden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis en na uw ontslag.

Revalidatie

Revalidatie

Revalidatieschema

U zult een armbandje rond uw rechter pols krijgen, zodat men u steeds correct zal kunnen identificeren.  Dit blijft zo tot aan uw ontslag.

Er zullen enkele onderzoeken doorgaan: een foto van uw knieën en de longen, eventueel een cardiogram en een bloedonderzoek.  Houd uw bloedgroepkaart bij de hand: men zal erachter vragen in het labo.

Hygiëne:  indien nodig en mogelijk neemt u een bad of douche

Om na de operatie flebitis te voorkomen worden er speciale kousen aangemeten en zult u dagelijks een spuitje in de buik krijgen. We beginnen daar vanavond al mee.

Indien u thuis reeds medicatie neemt: deel het mee aan de verpleegkundige;  zonodig zult u die hier verder krijgen.

’s Avonds zal de anesthesist (de dokter die u in slaap zal doen) nog bij u langs komen.  Indien u speciale gezondheidsproblemen of vragen hebt: deel het hem mee.

Vandaag blijft u natuurlijk nuchter.  Neem alleen de medicatie die u door de verpleegkundige gegeven wordt.

Vóór u met het bed naar de operatiezaal gebracht wordt, zal men u vragen om nog eens naar het toilet te gaan en krijgt u een operatieschort aan.

Indien u in de voormiddag geopereerd wordt zal dit rond 7u30 gebeuren; in de namiddag zal dat rond 13u zijn.

Wij wensen u veel succes!

Na de operatie zult u verscheidene dingen merken:

 • infuusleiding
 • redonfles om overtollig bloed af te voeren
 • pijnpomp met leiding naar de rug
 • blaassonde: door de pijnpomp wordt de controle over de blaas immers bemoeilijkt

Het is mogelijk dat u nog enkele uren tot een ganse dag in de ontwaakkamer van de operatiezaal of op de Intensieve Zorgen blijft.

Vandaag wordt uw knie reeds gedurende één uur geplooid op een toestel (kinetec).  De intensiteit van het plooien zal dagelijks opgevoerd worden (tot 90 graden).

Indien u pijn heeft: zeg het tegen de verpleegkundigen. Zij zullen u verzorgen volgens de medische orders.

Vandaag blijft u in bed en bent u overgeleverd aan de goede zorgen van de verpleegkundigen.

Probeer wat te bewegen in bed: tenen, voeten, heupen en zelfs de knieën.  Dit kan absoluut geen kwaad;  er is immers gevaar voor doorligwonden als u steeds op dezelfde wijze blijft liggen.

De redonfles wordt weggedaan

U krijgt elastische kousen aan om flebitis te voorkomen

U mag nu enkele ogenblikken uit bed komen om in de zetel te zitten.  Probeer dit niet op eigen houtje te doen; wij zijn er technisch voor uitgerust.

Wij zullen regelmatig ijs op uw knie leggen om de zwelling en de eventuele pijn tegen te gaan.

Vandaag wordt uw bloed gecontroleerd.  Het is immers mogelijk dat er tijdens en na de operatie wat bloedverlies is geweest.  Door de controle van vandaag weten we of dit bij aangevuld moet worden.

Ook wordt er een controlefoto gemaakt.

De pijnpomp, de blaassonde en het infuus worden verwijderd.

De tijd die u in de zetel doorbrengt zal langzamerhand opgevoerd worden totdat u 2 maal per dag enkele uren kunt opzitten. U mag reeds steunen op het geopereerde been.

Uw verband wordt dagelijks nagezien.  Alleen indien het vervuild is zal het vernieuwd worden.

Vanaf nu zal men u met uw bed of  de rolstoel naar de oefenzaal vervoeren. De oefeningen op het kinetec-toestel zullen nu ginder gedaan worden.  De kinesist zal u ook loop- en fietsoefeningen laten doen.

De intensiteit van deze oefeningen zal geleidelijk opgevoerd worden, zodat u binnen een tiental dagen zelfstandig alle bewegingen van het dagelijkse leven zult aankunnen.

De dokter komt dagelijks rond de middag even langs om te informeren naar uw toestand.  Indien u vragen heeft kunt u ze dan aan hem stellen.  Natuurlijk zijn er steeds ook de verpleegkundigen, bij wie u met al uw problemen terecht kunt.

Verwittig rond de tiende dag uw familie dat uw ontslag uit het ziekenhuis nadert, zodat men thuis de gepaste maatregelen kan treffen:

 • Wandelstok, krukken of looprekje huren bij uw mutualiteit, Rode Kruis of elders
 • Slaapgelegenheid op het gelijkvloers voorzien; trappen maken zal de eerste weken immers nog moeilijk zijn.

Ongeveer 12 dagen na de operatie bent u genoeg hersteld om terug naar huis te kunnen gaan.

U zult mee naar huis krijgen:

 • uw RX-opnames
 • voorschrift voor medicatie (ook de inspuitingen tegen flebitis)
 • voorschrift voor een thuisverpleegkundige
 • voorschrift voor een kinesist (voor enkele weken)

Indien u denkt moeilijkheden te hebben met bepaalde voorzieningen, verwittig de verpleegkundige; zij zal de sociale dienst vragen om u te helpen.

Indien de hechtingen nog niet verwijderd zijn, dient dit binnen enkele dagen te gebeuren door de huisarts of een verpleegkundige.

Advies na ontslag
 • Het verband kunt u enkele dagen na uw ontslag verwijderen en moet niet meer ververst worden
 • Wacht nog enkele weken om een bad te nemen; zet een keukenstoel in uw douche
 • Neem voldoende rust
 • Leg regelmatig ijs op de geopereerde knie. Zij kan immers nog enige tijd gezwollen zijn. Deze zwelling zal echter stilaan verminderen
 • Uw elastische kousen houdt u best nog enkele weken aan
 • Wat extra hulp van familie of kennissen zult u voorlopig wel kunnen gebruiken
 • Na ongeveer 6 weken wil uw arts u nog eens terugzien; hij zal u dan verder raad geven voor de toekomst
 • Indien er zich abnormale dingen voordoen (zoals plotse pijn, roodheid, abnormale zwelling): neem dan vroeger contact met hem
Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.