De voorste kruisband is een stevige band in het centrum van de knie waarvan het ene uiteinde aan het bovenbeen en het andere uiteinde aan het onderbeen vastzit. De naam zegt het al, de voorste kruisband loopt niet recht naar beneden maar gekruisd.

De voorste kruisband voorkomt dat het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen naar voren verschuift. Wanneer door een ongeval een dwarse scheur in de kruisband ontstaat spreken we van een kapotte voorste kruisband (voorste kruisbandlaesie; voorste kruisbandruptuur; voorste kruisbandinstabiliteit).

Meer informatie

Wat en hoe?

Een kapotte voorste kruisband is meestal het gevolg van een sportletsel. Een kapotte voorste kruisband kan bijvoorbeeld optreden tijdens voetbal wanneer een schotpoging met de binnenzijde van de voet wordt geblokkeerd door de tegenstander of tijdens skiën wanneer bij het voorover vallen de voet geflecteerd blijft door het niet loslaten van de binding of wanneer de ski blijft haken achter een slalompoortje.

Naast beschadiging van de voorste kruisband kan ook beschadiging van de binnenband en van de binnenmeniscus bij dergelijke letsels optreden.

Door het verscheuren van de voorste kruisband ontstaat er een bloeding in de knie waardoor de knie binnen enkele uren dik en pijnlijk wordt.

Op het moment dat de kruisband scheurt wordt in 80% van de gevallen door de patiënt een knap gehoord. De knie kan niet meer worden gestrekt en de patiënt kan nauwelijks meer op zijn aangedane been lopen.

In de regel verdwijnt na één à twee weken deze forse pijn en kan patiënt zijn knie weer voorzichtig belasten.

De arts zal u vragen in welk tijdsbestek de knie dik is geworden. Is dit binnen enkele uren het geval dan is er zeer waarschijnlijk bloed in de knie aanwezig. Wanneer er bloed in de knie aanwezig is, is de knie te pijnlijk om goed te onderzoeken. In de regel zal de huisarts met behulp van een naald en een spuit het bloed uit de knie verwijderen en vervolgens de knie onderzoeken.

Hij zal u vragen op de rug te gaan liggen en de knie licht te buigen. Vervolgens zal hij het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen naar voren proberen te trekken. Wanneer dit mogelijk is dan is er sprake van een kapotte voorste kruisband. Vervolgens zal hij in het ziekenhuis röntgenfoto’s laten vervaardigen van de knie om een eventuele botbreuk uit te sluiten. Is er sprake van bloed in de knie na een sportletsel dan betekent dit in 80% van de gevallen dat er sprake is van een kapotte voorste kruisband.

Bij een paar procent is er sprake van een botbreuk en in de overige gevallen is er sprake van een kapselscheur.

Behandeling

Is er alleen sprake van een kapotte voorste kruisband dan zal de arts in eerste instantie een afwachtende houding aannemen. Patiënten met bloed in de knie ondervinden hier zes weken lang klachten van.

Eenderde van alle patiënten met een kapotte voorste kruisband ondervinden hiervan na de acute fase geen enkele hinder en kunnen zonder enige problemen hun kniebelastende sporten en activiteiten hervatten. Een ander derde deel van de patiënten met een kapotte voorste kruisband zwikt zo vaak door de knie heen dat dit ernstig de kwaliteit van het leven beïnvloedt. Deze patiënten komen in aanmerking voor een nieuwe voorste kruisband. Het overblijvende eenderde deel van de patiënten met een kapotte voorste kruisband hebben alleen klachten bij sportactiviteiten. Een deel van deze patiënten geeft de sportactiviteiten op en hebben nagenoeg geen klachten meer. Een ander deel van deze patiënten dragen tijdens het sporten een kniebrace. Een aantal van de mensen die een kniebrace dragen willen hiervan af en wensen eveneens in aanmerking te komen voor een nieuwe voorste kruisband.

Op de dag van het ongeval is moeilijk uit te maken in welke groep de patiënt zal vallen zodat het verstandig is eerst een afwachtende houding aan te nemen. In deze periode van afwachten beland een groot deel van mensen met een kapotte voorste kruisband bij de fysiotherapeut. De behandeling van de fysiotherapeut moet erop zijn gericht dat de kniebuigers (hamstrings) versterkt worden. De kniestrekkers moeten niet versterkt worden omdat dit het doorzwikken van de knie als gevolg van de kapotte voorste kruisband alleen maar versterkt.

Een nieuwe voorste kruisband wordt meestal gemaakt van de knieschijfpees. Het middelste deel van deze band wordt hieruit gesneden en tevens wordt een stukje bot van de knieschijf aan de ene zijde en van het scheenbeen aan de andere zijde van de knieschijf meegenomen. Met behulp van een kijkoperatie wordt dan het ene uiteinde in een boorkanaal van het bovenbeen vastgeschroefd en het andere uiteinde in het boorkanaal van het onderbeen vastgeschroefd op dezelfde plaats als de oorspronkelijke voorste kruisband. Soms wordt een nieuwe voorste kruisband gemaakt van één van de pezen van de kniebuigers (hamstring pezen).

Na de ingreep?

De eerste dagen na de operatie wordt geprobeerd de knie weer tot ongeveer 90° te buigen en voldoende te strekken. De voorste kruisband is het over het algemeen niet erg pijnlijk maar de eerste dagen kan de patiënt eventueel medicijnen tegen de pijn krijgen.

Na de operatie duurt het ongeveer zes weken voordat de pees vastgegroeid is in het bot. In deze periode wordt de patiënt gemobiliseerd met behulp van elleboogkrukken waarbij hij zijn been in toenemende mate mag belasten.

Sommige patiënten hebben last van een doof gevoel naast het litteken. Er kan pijn aan de voorzijde van de knie optreden als gevolg van een relatieve overbelasting van het gewricht tussen knieschijf en bovenbeen of van de knieschijfpees.

Deze klachten zijn met oefentherapie in de regel goed te verhelpen. In een enkel geval wordt de knie stijf en kan niet meer goed gebogen of gestrekt worden. Dit is een gevolg van littekenweefsel in de knie. Dit littekenweefsel moet met een kijkoperatie worden verwijderd.

De kans op een wondinfectie of trombose is aanwezig maar erg klein. Wanneer de knie rood of pijnlijk wordt of als de wond gaat lekken dan moet men contact opnemen met de arts. Er is mogelijk sprake van een infectie. Ditzelfde geldt wanneer u na de operatie een pijnlijke kuit krijgt. Er is dan een kans op een trombosebeen.

Na vier tot zes weken kan de patiënt weer lopen zonder krukken en mag gaan fietsen en autorijden. Nadat de getransporteerde pees is ingebracht wordt deze pees omgezet in levend peesweefsel.

Dit proces duurt ongeveer zes maanden. De patiënt mag na zes maanden weer zijn sporten hervatten. Hij moet er echter op bedacht zijn dat de nieuwe kruisband altijd zwakker is dan de oorspronkelijke. De sterkte van een nieuwe kruisband is ongeveer 80% van de oorspronkelijke kruisband.

Een nieuw kruisbandletsel is dus zeer goed mogelijk en de patiënt moet zelf beslissen of hij het risico van een nieuwe beschadiging neemt. Men moet zich altijd afvragen of het wel verstandig is om contactsporten zoals voetbal en hockey weer te hervatten.
Lichte lichamelijke werkzaamheden kunnen na zes weken en zwaardere werkzaamheden na twaalf weken worden hervat.

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.