Er werd besloten een arthroscopie van de schouder bij u uit te voeren.

We geven u hier graag meer informatie en een aantal praktische raadgevingen over:

Overzicht

Operatie

Een arthroscopie of kijkoperatie is een operatie waarbij er met een soort “naaldlens” in de schouder wordt gekeken en waarbij de letsels in het gewricht worden behandeld met micro-instrumenten langs kleine puntvormige gaatjes.
Doordat het gewricht niet wordt opengesneden gaat het herstel na de operatie veel vlugger. Bovendien kan men arthroscopisch veel preciezer de letsels bepalen en behandelen.

De ingreep gebeurt steeds onder algemene verdoving.

U moet zich nuchter naar het ziekenhuis begeven, m.a.w. u mag na middernacht niets meer eten en na 3 uur ’s nachts niets meer drinken.

De normale voeding mag hernomen worden de dag na de ingreep. Bij een epidurale anesthesie mag u dezelfde avond reeds een lichte maaltijd nemen.

Pijn is meestal een teken van overactiviteit. Wanneer u pijn hebt, moet u rusten. Om de pijn te verzachten en de zwelling te doen verminderen, kan u ijs op de schouder leggen: u pakt ijsblokjes in een plastieken zak of u gebruikt een “cold-hot-pack”. Hier vouwt u een handdoek rond om de huid te beschermen. Deze koudetherapie mag maximaal 15-20 minuten duren elke 2 uur. De eerste week kunt u ijs appliceren op een regelmatige basis. Later kunt u dit doen na elke oefening. Indien de pijn blijft, ondanks rust en ijsapplicaties, neem dan terug contact op met onze raadpleging.

Het gevoel van vocht in het gewricht en het soms horen van geluiden mag u niet verontrusten. Het gaat hier om vocht en lucht welke na de ingreep in het gewricht zijn achtergebleven. Dit wordt vanzelf opgeslorpt na enkele dagen.

Na de operatie krijgt u een groot compressief verband (drukverband) dat wordt verkleind bij het verlaten van het ziekenhuis. U mag dit laatste verband ter plaatse laten tot de controleraadpleging. Eventueel kan uw huisarts, wanneer het verband na een 4-tal dagen is losgekomen door het ontzwellen van het gewricht, de wondjes verzorgen en steriele pleisters aanbrengen.

Postoperatief

Revalidatieschema

Baden dient u te vermijden tot 2 dagen na het verwijderen van de hechtingen. Douchen is vanaf de derde dag na de operatie toegestaan als u achteraf de wondjes goed droogt en ze dan bedekt met een steriele pleister.

U dient contact op te nemen met onze raadpleging of uw huisarts indien u koorts ontwikkelt (meer dan 38°C) of zo pijn ontstaat gecombineerd met zwelling en roodheid

U zal tussen 2 en 4 kleine wondjes hebben langswaar we onze instrumenten hebben ingebracht. De wondjes werden gesloten met een hechtingsdraadje of met speciale kleefstrips. In het tweede geval kunt u de strips zelf verwijderen na 10 à 14 dagen door ze eerst te weken met water.

Soms blijven de littekens een tijdje pijnlijk of ontwikkelt zich een blauwe plek of een littekenverharding. Dit verdwijnt vanzelf. Indien u ongerust bent over de wondjes mag u ons of uw huisarts contacteren.

Bij de meeste ingrepen zal u tijdens de eerste 8 à 10 dagen na de ingreep een medicament dienen te gebruiken. Dit is bedoeld om de pijn en de zwelling te verminderen. U moet van dit medicament 2 à 3 tablettenper dag nemen bij of juist na de maaltijd. Indien u maagklachten heeft of indien u allergisch bent aan een bepaalde medicatie, gelieve ons hiervan te verwittigen.